Psychologen Praktijk Leidsche Rijn
 

 

De behandeling zal starten met een intake. De intake zal bestaan uit minimaal 1 gesprek. Voor de intake is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ gaat of om een verwijzing naar de Specialistische GGZ. De huisarts dient bij de verwijzing een vermoedelijke DSM-V diagnose in te vullen. De verwijsbrief moet verder voorzien zijn van de AGB-code van de huisarts.

Vanaf 2021 zijn er voor een aantal verzekeringen aanvullende eisen voor de verwijzing van de huisarts. Voor mensen met een verzekering bij CZ, IZZ, OHRA of Delta Loyd is het verplicht dat de huisarts de uitslag van een onderzoeksinstrument (vragenlijst) toevoegt om de verwijzing te ondersteunen. Bij twijfel over de vergoeding door uw zorgverzekeraar raden wij aan altijd zelf contact op te nemen met uw verzekering.

Vergoedingen algemeen

In verband met de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van het vak hebben wij voor 2021 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Wij hebben hier bewust voor gekozen om verantwoorde zorg te kunnen blijven bieden.

Eigen Risico

Voor de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een algemeen eigen risico. Deze bedraagt 385 euro per jaar.

Natura of restitutiepolis

Omdat wij werken zonder contracten met de zorgverzekeraars raden wij u aan om uw polisvoorwaarden goed door te nemen voor welke vergoeding u in aanmerking komt. U kunt ook uw zorgverzekeraar raadplegen.

Over het algemeen geldt dat in geval van een Naturapolis de kosten van onze behandelingen gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar. Meestal is dit 60-80% van het tarief. 

In het geval van een Restitutiepolis worden de kosten voor behandeling volgens het wettelijk tarief of marktconform volledig vergoed. De keuze van de zorgverlener is vrij.

Vergoeding Generalistische  Basis Zorg (GB-GGZ)

Op basis van door de overheid vastgestelde criteria bepalen wij op grond van de diagnose of u in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk traject van de GB-GGZ bij uw klachten passen.

Wij hanteren voor de GB-GGZ het tarief zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Onze tarieven zijn per zorgtraject:

GB-GGZ kort          522,13 euro

GB-GGZ middel      885,01 euro

GB-GGZ intensief    1434,96 euro

Onvolledig behandeltraject (bijvoorbeeld bij doorverwijzing)   228,04 euro

Ieder zorgproduct telt een maximaal aantal minuten, waarbinnen de totale behandeling dient plaats te vinden. De totale behandeling omvat: consulten, behandeling/verslaglegging/administratie, overleg met huisarts, telefonisch en e-mailcontact, consultatie van specialisten etc.

U ontvangt na iedere fase van de behandeling een deelfactuur. Na de behandeling ontvangt u de volledige rekening. Deze dient u zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ)

Wij hanteren voor de S-GGZ het tarief zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

De tarieven van de S-GGZ hangen af van de geopende DBC, de diagnose behandelcombinatie.

Na de behandeling of na een jaar behandeling ontvangt u de rekening. Deze dient u zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren aan het einde van de behandeling.

Niet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde zorg en vallen onder een onverzekerd product (OVP)

Als wij op basis van uw klachten, tijdens de intake constateren dat u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan zal dit tijdig met u worden besproken. U kunt dan kiezen om verder te gaan zonder dat dit vergoed wordt. Voor niet vergoede zorg gelden de volgende tarieven:

Intakegesprek per sessie (60 minuten) 140 euro

Onverzekerd Product (OVP) 110,27 euro

Individuele coaching per sessie (45 minuten) 120 euro ex BTW

Relatietherapie per sessie (75 minuten) 150 euro

Zelfbetalers

U kunt er ook voor kiezen om de zorg zelf te betalen, wij hanteren dan bovenstaande tarieven.

Annuleren

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur (1 volle werkdag) voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging 50 euro bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.