Psychologen Praktijk Leidsche Rijn
 

Behandelaanbod  

Binnen onze praktijk bieden wij behandelingen voor uiteenlopende klachten. Wij kunnen behandeling binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ) aanbieden of binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ). De huisarts zal een inschatting maken welke zorg geïndiceerd is. Hierbij is uiteraard overleg met een van ons mogelijk.

Wij vinden het in onze behandelingen belangrijk om aan te sluiten bij de persoonlijke vragen en wensen. Hierbij maken wij gebruik van verschillende technieken en psychologische werkwijzen.

Hieronder staat een korte beschrijving van de meest gebruikte behandelmethoden en technieken binnen onze praktijk.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij vooral verandering van problemen plaatsvindt door het veranderen van gedrag en (negatieve) gedachten. Voor verdere informatie klik hier.

Mindfulness

Momenteel zijn er geen nieuwe trainingen gepland. Vraag naar de mogelijkheden voor een individueel traject

Mindfulness betekent: “met bewuste aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben”. Bij onplezierige gedachten en gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten , gevoelens en emoties. De training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes. Hierdoor kunt u effectiever met stress omgaan.

Inhoud van de training

De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten. De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. In de bijeenkomsten oefent u met verschillende meditatietechnieken zoals de lichaamsscan, zitmeditatie, loopmeditatie en bewegingsoefeningen. Er is voldoende ruimte om ervaringen met de oefeningen uit te wisselen. Een belangrijk onderdeel van de training is huiswerk. De meditatie en bewegingsoefeningen worden thuis voortgezet met behulp van audiobestanden. Er wordt gewerkt met een werkboek waarin de verschillende oefeningen beschreven staan voor het toepassen van aandacht in het dagelijks leven. Voor de effectiviteit van de training is het thuis oefenen van belang. Dit vraagt ongeveer 45 minuten per dag.

Wat leer je?

Praktische informatie

De training wordt gegeven in Vleuten aan de Wetering 4. Op deze locatie zijn alle benodigde materialen aanwezig.

Alvorens de training start zal er een telefonische intake plaatsvinden om de reden van uw deelname met u door te spreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Wanneer u zich op wilt geven voor de mindfulness training kunt u een e-mail sturen naar info@psychologenpraktijkleidscherijn.nl

Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR)

EMDR is een behandelmethode die vooral gebruikt wordt om traumatische ervaringen te verwerken. Voor verdere informatie klik hier.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande gedragspatronen waar je last van hebt. De oorsprong van deze patronen is vaak te vinden in het verleden, vaak door negatieve ervaringen. Dit kan leiden tot hardnekkige en negatieve overtuigingen over jezelf en/of de omgeving. Deze overtuigingen worden schema's genoemd. In schematherapie ga je uitzoeken waar deze heftige gevoelens en gedachten vandaan komen en leer je uiteindelijk een andere manier te ontwikkelen om hier mee om te gaan. Klik hier voor verdere informatie.

Wij kunnen in onze praktijk helaas geen behandeling bieden voor:

- ernstige persoonlijkheidsstoornissen

- verslavingsproblematiek

- suicidaliteit

- eetstoornissen

- bipolaire stoornissen

- psychotische klachten