Psychologen Praktijk Leidsche Rijn
 

 

Vergoedingen 2024

Mathilde van der Kant werkt in 2024 geheel contractvrij. Nienke Kerkhoven heeft in 2024 een contract afgesloten met DSW, Stad Holland en in Twente.

Eigen Risico

Voor de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een algemeen eigen risico. Deze bedraagt 385 euro in 2024.

Natura of restitutiepolis

Omdat wij werken grotendeels zonder contracten met de zorgverzekeraars raden wij u aan om uw polisvoorwaarden goed door te nemen voor welke vergoeding u in aanmerking komt. U kunt ook uw zorgverzekeraar raadplegen.

Over het algemeen geldt dat in geval van een Naturapolis de kosten van onze behandelingen gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar. Meestal is dit 60-80% van het tarief. 

In het geval van een Restitutiepolis worden de kosten voor behandeling volgens het wettelijk tarief of marktconform volledig vergoed. De keuze van de zorgverlener is vrij.

Vergoeding

Wij hanteren de tarieven zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) van kracht. De behandeling wordt per sessie gefactureerd (in plaats van een totale factuur aan het einde van de behandeling). U dient de facturen zelf bij de zorgverzekering te declareren, wanneer wij geen contract hebben met de verzekeraar. Indien er sprake is van gecontracteerde zorg declareren wij deze rechtstreeks bij de verzekeraar.

De tarieven zijn inclusief de indirecte tijd die wordt besteed aan administratieve handelingen  zoals het voorbereiden van de sessie, verslaglegging en correspondentie aan de huisarts. Hieronder vind je de tarieven van de meest gangbare consulten. 

Tarieven Mathilde van der Kant (GZ-Psycholoog):

Consult

Tarief 2023

Tarief 2024

Intake 75 minuten

€211,34

€223,48

Behandelsessie 60 minuten

€152,50

€161,46

Behandelsessie 75 minuten

€187,76

€198,72

Behandelsessie 90 minuten

€259,01

€242,76

Telefonisch/ mail consult 15 minuten

€52,99

€56,19


Tarieven Nienke Kerkhoven (Psychotherapeut):

Consult

Tarief 2024

Intake 75 minuten

€ 257,87

Behandelsessie 45 minuten

€156,72

Behandelsessie 60 minuten

€186,80

Behandelsessie 75 minuten

€ 230,38

Telefonisch consult 15 minuten

€ 62,65

Let op:

Vanaf 2022 zijn er voor een aantal verzekeringen aanvullende eisen voor de verwijzing van de huisarts. Voor mensen met een verzekering bij CZ, IZZ, OHRA of Delta Loyd is het verplicht dat de huisarts de uitslag van een onderzoeksinstrument (vragenlijst) toevoegt om de verwijzing te ondersteunen. Bij twijfel over de vergoeding door uw zorgverzekeraar raden wij aan altijd zelf contact op te nemen met uw verzekering.

Niet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde zorg en vallen onder een onverzekerd product (OVP)

Als wij op basis van uw klachten, tijdens de intake constateren dat u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan zal dit tijdig met u worden besproken. U kunt dan kiezen om verder te gaan zonder dat dit vergoed wordt. Voor niet vergoede zorg gelden bovenstaande tarieven (zie vergoede zorg).

Zelfbetalers

U kunt er ook voor kiezen om de zorg zelf te betalen, wij hanteren dan bovenstaande tarieven.

Schriftelijke informatieverstrekking

Voor schriftelijke informatieverstrekking aan derden (met toestemming van cliënt) rekenen wij € 91,78

Annuleren

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur (1 volle werkdag) voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging 65 euro bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.